Jak pracuji

Jsem VHLEDMA, poskytuji vhledy.

Spolu s Vámi hledám skutečnou prvotní příčinu Vašich emocí, myšlenek, fyzických ne-mocí, partnerských problémů, pocitů selhání, opakujících se nehod atd..

Jsem tlumočníkem, spojencem, impulsem NIKOLI hybnou silou na Vaší cestě za ZMĚNOU. Jsem tu pro ty, kteří chtějí aktivně měnit svá nastavení a návyky, pro ty co se nebojí brečet a křičet a přijímat své „ne“dokonalosti.

Při konzultacích pracuji velmi intuitivně na základě toho co mi VY sami o sobě říkáte. Dále čerpám z mnoha metod – kineziologie, konstelace, EVA, Bachovy esence, vizualizace, dechová cvičení, zpěv, tanec a hlavně sílu SLOVA. Pokud chcete jít touto aktivní cestou, jsem tu pro Vás.

DOHODA S KLIENTEM

Klient potvrzuje a chápe že:

– přišel na terapii ze své svobodné vůle, aby pro sebe něco udělal/změnil/pochopil

– je přímo odpovědný za svůj život a dopady svého jednání

– práce na sobě vyžaduje vlastní iniciativu a aktivní přístup

– pokud při konzultaci zamlčí fakta, která s problematikou souvisí, nese si za to odpovědnost

– konzultaci může kdykoli ukončit nebo přerušit, ale v tomto případě je povinen zaplatit za předem sjednaný čas

– poradce má právo práci s ním kdykoli odmítnout

– pokud chce pokračovat v konzultacích musí se sám objednat

Osobní setkání probíhají v Prostor 5D, ceník naleznete u kontaktu.