Psychohygiena na mateřské

Psychohygiena na mateřské je jako draní peří, je to ženský rituál o ženách a pro ženy.

Jde o setkávání žen a dětí do 3let v bezpečném a připraveném prostředí. Pravidelnost setkání vede k hlubšímu uvolnění a porozumění SOBĚ a své situaci.

Každá žena má pro sebe 20-30 minut a je jen na ni jak tento čas využije. V úzkém kruhu podpůrných žen, nalezne prostor, pro sdílení všeho, co ji trápí nebo zajímá. Může využít zkušeností ostatních a otevřít diskuzi na jakákoli témata, nebo jen naslouchat či povídat o tom, co ji zaujalo.

Svými vhledy pomáhám usměrnit tok myšlenek, vedu ženu k podstatě stresu a spolu s ní hledáme a pojmenováváme cesty a způsoby k nápravě situace na všech úrovních.

Jsem velmi vděčná za důvěru a otevřenost na těchto setkáních, které jsou už čtvrtým rokem zdrojem mé radosti a inspirace.

Přehled konkrétních termínů naleznete na fb Alena Skalna – terapie, vhledy, psychohygiena.