Krajinou těla i duše

Srdečně Vás zveme na víkendovou procházku Krajinou těla a duše. Akcí Vás provede intuitivní průvodkyně Alena Skalná a celostní fyzioterapeutka Eliška Zahutová.

Propojení našich oborů se ukázalo jako velice léčivé a funkční, proto jsme se rozhodly shrnout nejčastější témata, se kterými se setkáváme u svých klientů, a ta Vám jako celek předat na tomto víkendovém setkání.

Alena Vás provede úrovní duše a psyché, Eliška Vám ukáže fascinující tělo a jeho psychosomatické reakce na stres a bolest.

V průběhu víkendu Vám předáme podrobné a srozumitelné techniky či praktická cvičení, které hravě zvládnete použít i doma. Už teď se můžete těšit na:
– váš psychosomatický rozbor a dohledání příčin stresu na úrovni těla,
– kompenzační praktiky a techniky fyzických disharmonií,
– besedu na téma „Základní pravidla a energetika rodinného systému“,
– automatická kresba Vašeho rodinného systému,
– konstelace na téma „Moje tělo“,
– workshop na téma „Příčiny vašich pocitů, myšlenek a emocí na psychické úrovni“,
– workshop na téma „Quo vadis člověče sedavý?“ – chodidla a jejich impakt na celé tělo;
– workshop na téma „Dech je život“ – jak postavení a funkce bránice ovlivňuje celé tělo.

Veškeré metody a informace od nás také dostane v tištěné podobě, abyste se k jednotlivým technikám mohli vrátit kdykoli. Jako doprovodný a relaxační program je pro vás připraven úvodní kruh, sladění energií a sdílení, slavnostní oheň, definování a rituální spálení záměrů, tichý pochod, kresba SILOVÉHO OBRAZU, večerní meditace a ranní tanec.

Termín nyní není stanoven.