Workshop

Nabízím vám jednodenní prožitkový workshop, který je určený pro rodiče s dětmi od 5ti let.

Během jednoho dne vás seznámím se základními kineziologickými principy a cviky.

Ukážeme si prvky Tradiční čínské medicíny pomocí symbolů a zvířat.

Naučíme se několik nových technik pro zlepšení verbálních schopností a představivosti.

A v neposlední řadě si spolu zazpíváme, zatančíme, zacvičíme si a   zasmějeme se.

Společná účast rodičů a dětí je zcela zásadní pro pochopení a osvojení si všech výše zmíněných technik.

Pomocníkem na cestě za poznáním vám budou motivačně korekční karty.

Workshop je určen pro malou skupinu rodičů s dětmi (6-8 párů dítě/rodič).

Workshop si můžete objednat telefonicky, pro jednotlivce i pro skupinu.